รับติดต่อเดินเรื่องงานเอกสารทุกประเภทในประเทศไทยทุกจังหวัด
อาทิเช่น
– แจ้งการแต่งงาน
– แจ้งการหย่า
– แจ้งเปลี่ยนนามสกุล
– ขอเอกสารแต่งงาน, ขอเอกสารมาแต่งงานใหม่
– รับรองเอกสารตามหน่วยงานราชการต่างๆ
ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดโดยผู้เชี่ยว
ชาญ งานทางด้านนี้โดยเฉพาะ
ท่านจะไม่ปวดหัวและเสียเวลากับการเดินเรื่อง
จัดหาเอกสารอีกต่อไปแล้ว

Ich übernehme auch die Behördengänge aller Arten in Thailand landesweit wie z.B.
– Antrag auf Eintragung der Namensänderung, Eheschließung, Scheidung beim Amphoe
– Beglaubigung der Dokumente bei Botschaften und thailändischem Außenministerium
– Begleitung als Dolmetscher(Englisch-Thai) bei Behördengängen, Bangkok und Landesweit.

Mein Thailand-Koresspondent erledigt Ihren Auftrag schnell und zuverlässig.

E-Mail: pcr1972@t-online.de
Whatsapp  016094463249
Line: urmitz2007